M/K "Straumingen"

Fiskebåten "Straumingen" ble overtatt av Folla kystlag i 2005 etter at den ble tatt ut av fiske gjennom den såkalte strukturkvoteordningen (kondemneringstilskudd). Folla Kystlag har base i Moe-brygga i Rørvik, men det er en egen stiftelse - Fartøylaget Straumingen - som disponerer båten.

Den 60 fot store båten er bygd i 1955 ved Vik båtbyggeri i Høydal i Volda, men har de siste åra hatt tilhold i Hammerfest der den har vært i aktivt fiske helt til den ble kondemnert. "Straumingen" har base ved Brakstad hamn på Jøa og brukes ved større og mindre utflukter, blant annet til Nordøyan og Sør-Gjeslingan.

Henvendelser til fartøylaget kan skje på tlf: 90521919 eller e-post: straumingen@folla.no

       Tilbake til start