06.10.2005
Mot elgrekord i Vikna

Det er bra med elg på Vikna. En rask oppsummering viser at det i løpet av de sju dagene i den første jaktperioden ble felt rundt 35 elger. Dermed ligger det an til at rekorden fra 1998 på 48 dyr blir slått.

Foran årets jakt er det tildelt 60 dyr totalt i kommunen. Det er en god del flere enn i fjor, men en elg mindre enn i rekordåret 1998. Når det likevel er grunn til å anta at rekorden blir slått, er det fordi det er registrert betydelige mengder med elg både før og under jakta.

Under vårtellinga i vår ble det gjort 175 sikre elg-observasjoner. Rapportene til naturforvaltningen viser at jegerne under første jaktdag registrerte rundt 150 dyr. Til tross for et relativt moderat jaktpress er mesteparten av kvoten allerede fylt for mange av jaktlagene i kommunen.

Etter en "sprekk" først på nittitallet og en "down" ti år seinere er elgstammen i kommunen nå i rimelig god vekst. Kvotene har de tre foregående år økt fra 23 til 43 og fellingsprosenten har vært 100! Det er ingen grunn til å tro at den vil bli særlig mindre i år. Dermed ligger det an til at det vil bli felt bortimot 60 dyr og altså ny rekord.

Det er registrert flere storokser i kommunen og en del er allerede felt. En anbefaling fra naturutvalget om å spare de aller største til neste jaktperiode, ser ut til å være fulgt og det ligger nå an til storoksejakt! Neste jaktperiode begynner 10. oktober.

Flere saker: