11.09.2005
Med Tore på sporet av geologien

Fra stoppen i skjæringa ved Nærøysundbrua der geologiprofesser Tore Prestvik kunne vise fram noen yngre bergarter på
Fra stoppen i skjæringa ved Nærøysundbrua der geologiprofesser Tore Prestvik kunne vise fram noen yngre bergarter på "bare" 6-700 millioner år.
Visste du at Vikna ble til for 500 millioner år sia av 1700 millioner år gamle bergarter og at kommunen da befant seg 25 kilometer ned i fjellgrunnen? Det hadde du fått vite om du hadde blitt med på geologitime med Tore Prestvik nylig.

Geologitimen - som bestod både av en teoretisk innføring og befaring - var et ledd i markeringa av Norsk geologisk forenings 100-årsjubileum. I den anledning ble det arrangert en geologiens dag flere steder i landet, men fordi Tore Prestvik - som er professor i geologi ved NTNU - også er viknaværing, ønsket han å vie Vikna og Leka spesiell oppmerksomhet.

"Geologitimen" på Leka ble holdt med over 50 deltakere. På Vikna var et femtentalls viknaværinger møtt fram. Ulikheten i antall deltakere illustrerer muligens ulikheten i de to øyenes geologi. Når det gjelder geologi er nemlig Leka mye mer spennende enn Vikna. Det innrømmet også geologiprofessoren glatt.

Kort fortalt består Vikna av 1700 millioner år gammelt grunnfjell. Men det finnes noen mindre områder med yngre bergarter, for eksempel langs Nærøysundet og på noen øyer nord og vest på Vikna. Det Vikna vi kjenner i dag ble til for 500 millioner år sia i forbindelse med Den kaledonske fjellkjedefoldningen som omfattet hele Nord-Europa. At Vikna og Leka ble så forskjellige henger sammen med at de ved dannelsen låg svært langt fra hverandre.