06.06.2006
 
Kystkultur under hammeren

6. juni ble det arrangert Kystens dag med lokale arrangement langs hele Norskekysten. Fartøylaget Straumingen, som er et lag under Folla kystlag, stod bak arrangementet Jøa der det blant annet ble arrangert auksjon til støtte for "Straumingen".

Gjenstandene stammet i hovedsak fra et gårdsbruk på Austra i Nærøy og omfattet i bruksgjenstander fra fiske. Mange av gjenstandene - rundt 100 i tallet - var av kulturhistorisk verdi mens andre kanskje ikke var fullt så verdifulle. Mange - både små og store - fikk seg et godkjøp. Auksjonarius var Odd Roger Selnes, som på bildet demonstrerer hva en garnblåse kan brukes til.

       Tilbake til start