Fakta om Vikna                          Til hjemmeside for Vikna

Antall innbyggere : 
Kommunesenter: 
Kommunevåpen: 
Totalt areal: 
Landareal: 
Antall øyer: 
Strandlinje: 
Høyeste topp: 
Største innsjø: 
Antall innsjøer: 
Antall gårdsbruk:
Antall registrerte fiskere: 
Antall registrerte fiskebåter: 
Kvantum landet fisk i Vikna: Kvantum fisket av Vikna-båter: Kvantum produsert oppdrettsfisk: 

4026 (1/4 2005)
Rørvik
Tre lakser på blå bunn
3290 kvkm
317 kvkm
Ca. 6000
Ca.2460 km (Norges lengste)
Vattafjellet (Ytter-Vikna), 173 m.o.h.
Hasfjordvatnet, 650 da
Ca. 315
83 (2004) 
Ca. 200
Ca. 225
Ca. 10.000 tonn
Ca. 30.000 tonn
Ca. 15.000 tonn (2004)