Om "viknatur.no"

Viknatur.no er et nettsted for den som ønsker seg ut i viknanaturen, men ikke riktig vet hvor han skal begynne. I tillegg til naturen fokuserer nettstedet på kulturminner som utgangspunkt for en gode turopplevelse. Bakgrunnen for arbeidet med nettstedet er et inntrykk av at det er vanskelig å skaffe seg oversikt over hva Vikna har å by på på disse områdene. 

Natur og kulturminner forandrer seg ikke så mye over kort tid. Likevel kan det være behov for oppdateringer og forslag til nytt innhold til sidene. Det er fint om du kan hjelpe til med det. Send en e-post til redaktøren (figuren til venstre) og gi en beskrivelse av det du mener bør med. Redaktøren vil så legge stoffet  inn på sida der det måtte høre heime, eventuelt etter å ha foretatt en nærmere undersøkelse av fenomenet, dersom det skulle være nødvendig.


Tilbake til start